bg_bubble_achter_spiegelbeeld

Niet aangeboren hersenletsel

Wij beseffen dat NAH heeft vaak een enorme impact heeft op jouw dagelijks leven. Activiteiten die voorheen zo vanzelfsprekend waren, kunnen ineens moeilijker gaan zoals lopen of praten. Ook op psychologisch en emotioneel gebied kan er veel veranderen. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van NAH. Wij vinden het ook belangrijk om multi- disciplinair te behandelen. We zorgen daarom ook voor nauw in contact met bijvoorbeeld jouw specialist, logopedist of de ergotherapeut.

Samen met jou  proberen we een persoonlijk behandelplan op te stellen om de activiteiten in het dagelijks leven weer zo goed mogelijk op te kunnen pakken. 

Ben je op zoek naar fysiotherapie na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Wij zien in de praktijk verschillende vormen van NAH, zowel traumatisch als niet-traumatisch.

Traumatisch
Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Hierbij kun je denken aan een val van hoogte of een verkeersongeval. Hierdoor kan bijvoorbeeld een hersenschudding of hersenkneuzing ontstaan.

Niet traumatisch hersenletsel
Bij een niet- traumatisch hersenletsel ligt de oorzaak binnen het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn een CVA (herseninfarct of hersenbloeding), infecties in de hersenen, tumoren of zuurstofgebrek na bijvoorbeeld een hartstilstand.

Ook voor degeneratieve ziekten zoals Parkinson, alzheimer, MS en de ziekte van Huntington kunt u ook bij ons terecht. Deze vallen ook onder de NAH maar worden vaak toch apart gezien. Dit omdat de zorg en verloop van de ziekte anders is. Karien en Greetje zijn gespecialiseerd in de ziekte van parkinson en als praktijk zijn we ook aangesloten bij het parkinsonnetwerk.

× Kunnen we je helpen?